Omdat
individuele en groepsraadpleging vaak beroep doen op de verbale en cognitieve
mogelijkheden van een gebruiker, klinkt vaak de kritiek dat enkel de mondige en
vaardige gebruiker zich via deze methodes kan ‘laten horen’. Om die reden wordt
aangeraden om ook belevingsgerichte
vormen van raadplegen
te gebruiken. Voorbeelden: videoclip laten maken of laten
fotograferen van de woon- en leefomgeving van de gebruiker,
tevredenheidsmetingen in spelvorm en het gebruik van pictogrammen in een vragenlijst.