In het
zorg- en welzijnslandschap wordt de meerwaarde van het samenwerken met en het
inschakelen van ervaringsdeskundigen
steeds meer erkend: de effectiviteit van en de tevredenheid over de
hulpverlening verbeteren en de sensitiviteit van zorginstellingen voor de noden
van hun gebruikers verhoogt waardoor de gebruiker-gestuurde aanpak groeit. De
kennis van ervaringsdeskundigen is aanvullend op de kennis van de professionele
hulpverleners. De verschillende initiatieven die zorg- en welzijnsdiensten
nemen om ervaringsdeskundigen actief in hun werking in te schakelen zijn dan
ook voorbeelden van participatie op het niveau van coproduceren.