De laatste trede op de
participatieladder is ook het hoogste niveau van participatie: zelfbeheer. Dit
betekent dat gebruikers zelf een voorziening draaiende houden en een zo groot
mogelijke beslissingsmacht hebben over de organisatie en de uitvoering van de
zorg/begeleiding maar ook over de invulling van het eigen leven en het zorg- of
ondersteuningstraject. De gebruiker kan via zelfbeheer zijn zaken zelf regelen
en die dingen opnemen die voor hem (op dat moment) belangrijk zijn. Door die
dingen die je zelf kan, ook daadwerkelijk zelf te (mogen) doen, wordt de
eigenwaarde en het zelfrespect van de gebruiker versterkt. Zelfbeheer heeft dan
ook een sterk emancipatorisch en
empowerend karakter
.