De voorlaatste trede op de
participatieladder is het niveau van “meebeslissen”. De gebruikers komen zelf
tot beslissingen en de zorgverleners hebben enkel een adviserende rol. Eenvoudig
uitgelegd betekent gebruikersparticipatie dat gebruikers ‘mee mogen, kunnen en
willen doen’. Het ‘mee mogen’ verwijst dan naar het feit dat participatie een burgerschapsrecht is dat mensen het
recht geeft deel te hebben aan besluitvorming over zaken die de eigen
leefsituatie en die van de gemeenschap aanbelangen. Het ‘mee willen’ verwijst
dan naar de emancipatorische visie
op hulpverlening, waarbij gebruikers zelf richting willen geven aan hun leven,
en dus ook aan dat deel waarvoor zorg gevraagd wordt. Het ‘mee kunnen’
tenslotte verwijst naar empowerment,
waarbij gebruikers in staat gesteld worden om eigenmachtig beslissingen te
nemen en te handelen.