Een
bijzondere vorm van raadplegen is de methode waarbij één of meerdere mensen uit
de doelgroep optreden als tussenpersoon
of vertegenwoordiger
. Deze tussenpersonen bevragen gebruikers op een aantal
specifieke thema’s en signaleren zo knelpunten en behoeften. Deze vorm van
raadplegen heeft een sterk empowerend effect aangezien gebruikers worden
aangesproken op hun capaciteiten en ze hun eigen kracht versterken door als
vertegenwoordiger op te treden.