Informeren staat onderaan de participatieladder en vervult
zo een zeer belangrijke functie: elk participatieproces moet niet alleen
starten met het correct en volledig
informeren, maar deze informatie moet ook continu
beschikbaar
zijn voor de gebruiker. De betrokkenheid van de gebruiker is
bij deze vorm van participatie gering: hij is enkel toehoorder en heeft zelf
geen of weinig inbreng. De zorgverlener bepaalt welke informatie er op welke
manier ter beschikking staat. Dit legt dan ook een grote verantwoordelijkheid
bij de zorgverlener in het al dan niet goed opstarten van het
participatieproces. ‘Goed informeren’ vraagt een goede voorbereiding en een procesmatige aanpak. Drie belangrijke vragen
die daarbij van pas komen 1. Wie is de doelgroep? 2. Welke methode van
informeren is meest aangewezen voor die doelgroep?
(schriftelijk/mondeling/visueel/combinatie) 3. Hoe kun je de informatie best
verspreiden voor deze doelgroep?