Blog Image

Werkboek Gebruikersparticipatie

Werkboek Gebruikersparticipatie

Het werkboek gebruikersparticipatie biedt goede voorbeelden op de zes participatieniveaus wilt de lezer veel 'goesting' doen krijgen om zelf actief aan de slag te gaan rond participatie. We hoorden ook nog veel vragen over en bedenkingen bij het actief van start gaan met gebruikersparticipatie. We willen daarom de dialoog online voortzetten op de blog met alle bezoekers van deze website. Er staan blog-berichten op elk participatieniveau.

tussenpersoon

Raadplegen Posted on Thu, February 06, 2014 10:17:10

Een
bijzondere vorm van raadplegen is de methode waarbij één of meerdere mensen uit
de doelgroep optreden als tussenpersoon
of vertegenwoordiger
. Deze tussenpersonen bevragen gebruikers op een aantal
specifieke thema’s en signaleren zo knelpunten en behoeften. Deze vorm van
raadplegen heeft een sterk empowerend effect aangezien gebruikers worden
aangesproken op hun capaciteiten en ze hun eigen kracht versterken door als
vertegenwoordiger op te treden.belevenisgericht raadplegen

Raadplegen Posted on Thu, February 06, 2014 10:15:43

Omdat
individuele en groepsraadpleging vaak beroep doen op de verbale en cognitieve
mogelijkheden van een gebruiker, klinkt vaak de kritiek dat enkel de mondige en
vaardige gebruiker zich via deze methodes kan ‘laten horen’. Om die reden wordt
aangeraden om ook belevingsgerichte
vormen van raadplegen
te gebruiken. Voorbeelden: videoclip laten maken of laten
fotograferen van de woon- en leefomgeving van de gebruiker,
tevredenheidsmetingen in spelvorm en het gebruik van pictogrammen in een vragenlijst.Raadplegen, individueel of in groep

Raadplegen Posted on Thu, February 06, 2014 10:14:38

Het tweede
participatieniveau is raadplegen. Hier zijn gebruikers mogelijke
gesprekspartners die mee mogen denken en praten. De zorgverlener bepaalt wel de
agenda van het gesprek en verbindt zich niet aan de resultaten van dit gesprek.
De gebruiker wordt dus enkel geconsulteerd. Raadplegen kan zowel individueel
als in groepsverband gebeuren.

Individuele raadpleging levert meestal een brede, globale
input op en geeft zo zicht op de voor de doelgroep belangrijkste thema’s. De
meest gebruikte vormen van individuele raadpleging zijn het
tevredenheidsonderzoek en de bevragingen naar kwaliteit van zorg. Meestal
gebeuren deze bevragingen aan de hand van vragenlijsten, al dan niet
ondersteund door een (bij voorkeur neutrale) vragensteller/interviewer.
Individuele raadpleging gebeurt ook steeds vaker digitaal. Deze zogenaamde
e-participatie heeft als voordeel dat sommige specifieke groepen, zoals mensen
met een psychische of fysieke beperking gemakkelijker kunnen participeren
vanuit een veilige setting. Bovendien blijkt ook dat jongeren gemakkelijker via
e-participatie bereikt en bereid gevonden worden.

Bij groepsraadpleging vinden er
bijeenkomsten met gebruikersgroepen plaats. Via gesprekken met de groep wil de
zorgverlener informatie verzamelen over wat er leeft en wat er nodig is. Gebruikers
identificeren knelpunten, geven suggesties voor verbetering en benoemen ook de
positieve punten.