Blog Image

Werkboek Gebruikersparticipatie

Werkboek Gebruikersparticipatie

Het werkboek gebruikersparticipatie biedt goede voorbeelden op de zes participatieniveaus wilt de lezer veel 'goesting' doen krijgen om zelf actief aan de slag te gaan rond participatie. We hoorden ook nog veel vragen over en bedenkingen bij het actief van start gaan met gebruikersparticipatie. We willen daarom de dialoog online voortzetten op de blog met alle bezoekers van deze website. Er staan blog-berichten op elk participatieniveau.

mentaliteitswijziging

Meebeslissen Posted on Thu, February 06, 2014 10:29:42

Zorgverleners moeten niet alleen systematisch gebruikers het recht geven om mee
te mogen beslissen over zaken die hun eigen leefsituatie of de gemeenschap
aanbelangen, maar ook moeten ze nagaan op welke manieren ze dit ‘mee
beslissen’ kunnen vorm geven. Bovendien kan het belangrijk zijn dat
zorgverleners weten hoe ze hun gebruikers kunnen ondersteunen bij het (leren)
nemen van eigen beslissingen. Mee beslissen betekent immers ook dat je eigen
verantwoordelijkheid toeneemt, en voor gebruikers die het weinig of niet gewoon
zijn om zelf beslissingen te mogen nemen, kan dit tot stress en onzekerheden
leiden: welke beslissing moet ik nemen en wat als ik een foute beslissing neem?
Als gebruikers steeds vaker zelf beslissingen nemen en zo de regie van hun
eigen leven in eigen handen nemen en houden, moeten zorgverleners reflecteren
over hun taken en begeleidingsrol en zich afvragen waar ze zelf nog te veel de
regie in handen hebben en beslissingen nemen in de plaats van hun gebruikers.
Deze mentaliteitswijziging, want dat
is het echt wel!, kan maar als deze wijziging gedragen, ondersteund en
aangemoedigd wordt door het beleid van de betrokken dienst of voorziening én
indien elke betrokkene deze nieuwe visie en nieuwe manier van handelen
consequent en systematisch toepast.mee mogen, kunnen en willen

Meebeslissen Posted on Thu, February 06, 2014 10:26:28

De voorlaatste trede op de
participatieladder is het niveau van “meebeslissen”. De gebruikers komen zelf
tot beslissingen en de zorgverleners hebben enkel een adviserende rol. Eenvoudig
uitgelegd betekent gebruikersparticipatie dat gebruikers ‘mee mogen, kunnen en
willen doen’. Het ‘mee mogen’ verwijst dan naar het feit dat participatie een burgerschapsrecht is dat mensen het
recht geeft deel te hebben aan besluitvorming over zaken die de eigen
leefsituatie en die van de gemeenschap aanbelangen. Het ‘mee willen’ verwijst
dan naar de emancipatorische visie
op hulpverlening, waarbij gebruikers zelf richting willen geven aan hun leven,
en dus ook aan dat deel waarvoor zorg gevraagd wordt. Het ‘mee kunnen’
tenslotte verwijst naar empowerment,
waarbij gebruikers in staat gesteld worden om eigenmachtig beslissingen te
nemen en te handelen.